Vi behöver dig som medlem!

Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol.
Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården.

Årsavgiften är 75 kr.
Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204
Ange namn, adress, telenummer och mailadress.

Ni kan även ta kontakt med 
Bengt Andreasson tel: 0523-662305, mail: bengt_andreasson@hotmail.com