Behöver du hjälp med ett akut strandskyddsärende?

Du får hjälp av Bengt Andreasson (tel: 072-7121617, mail: bengt_andreasson@hotmail.com) , som talar om för dig hur du kan driva ärendet vidare eller överklaga.

Ni kan även ta kontakt med ordförande Inge Löfgren (0767-982233, inge.lofgren@gmail.com)

Vi kan av, praktiska och ekonomiska skäl, i huvudsak endast driva ärenden i Bohuslän. I övriga  landet ger vi råd till enskilda och ideella föreningar.